شماره‌ی ثبت100880
نام سنددرس و كنكور سريع زبان تخصصي كامپيوتر
مؤلفمقسمي
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف0 89
قیـمت