شماره‌ی ثبت100848
نام سندطرح ريزي واحد هاي صنعتي ن.1
مؤلفجيمز م . اپل
مترجمآصف وزيري
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0 89
قیـمت