شماره‌ی ثبت100844
نام سندارزيابي كار و زمان ن.3
مؤلفنصراله مرعشي
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتش0
قیـمت