شماره‌ی ثبت100838
نام سندمقدمه اي بر روشهاي اقتصاد سنجي
مؤلفسيد حسين ذوالنور
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج00 89
قیـمت