شماره‌ی ثبت100790
نام سندحسابداري ميانه صورتهاي مالي ج1
مؤلفموسي بزرگ اصل
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص00 89
قیـمت