شماره‌ی ثبت100760
نام سندمروري جامع بر حسابرسي ج 1 و2 ن.1
مؤلفحامد فيلي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص 89
قیـمت