شماره‌ی ثبت100730
نام سندالكترومغناطيس ميدان وموج
مؤلفديويد.ك .چنگ
مترجماحسان جلالي-وحيد جلالي
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج
قیـمت