شماره‌ی ثبت100718
نام سندمروري جامع بر حسابداري جلد دوم ن.1
مؤلفايرج نوروش-مهراني -كرمي-مرادي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص
قیـمت