شماره‌ی ثبت100666
نام سندتحليل و طراحي مدارهاي الكترونيك ن.2
مؤلفدونالد نيمن
مترجمحميدرضا حبيبيان- اميد شكوفا
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 نو
قیـمت