شماره‌ی ثبت100659
نام سندتحليل و طراحي مدارهاي مخابراتي ن.1
مؤلفمحمد حسن نشاطي
مترجم
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتل0 نو
قیـمت