شماره‌ی ثبت100605
نام سندحسابداريث شركتها 1
مؤلفصفارزاده - شهاب الديني - شفيعي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0 نو
قیـمت