شماره‌ی ثبت100604
نام سنداصول حسابرسي
مؤلفجمشيدي - كيومرثي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص00 نو
قیـمت