شماره‌ی ثبت100600
نام سندمروري بر حسابداري مالي و صنعتي
مؤلفسلماني- شفيعي- ستار زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد00
قیـمت