شماره‌ی ثبت100596
نام سندسوالات چهار گزينه اي حسابداري ميانه 1 ن.1
مؤلفنوروش- كرمي- شيرازي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص00 نو
قیـمت