شماره‌ی ثبت100583
نام سندمدارهاي الكتريكي 1 ارشد
مؤلفكارو زرگر
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح00 نو
قیـمت