شماره‌ی ثبت100570
نام سندحسابداري دولتي كنكور مدرسان ن.1
مؤلفغلامي - ابراهيم زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 نو
قیـمت