شماره‌ی ثبت100567
نام سندحسابداري مالي اصول حسابداري كنكور مدرسان ن.2
مؤلفسعيد مشايخي فرد
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 نو
قیـمت