شماره‌ی ثبت100557
نام سندالكترونيك كنكور كارداني به كارشناسي مدرسان ن.1
مؤلفاحسان عابدي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 نو
قیـمت