شماره‌ی ثبت100551
نام سندشش آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ن.1
مؤلفگروه مولفان
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشته0 نو
قیـمت