شماره‌ی ثبت100550
نام سندرياضي 1و 2صنايع كارشناسي ارشد علوي
مؤلفتوحيدي - صابري
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0 نو
قیـمت