شماره‌ی ثبت100549
نام سندتحقيق در عمليات صنايع كارشناسي ارشد علوي
مؤلفنيك افروز -خوشنود
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0 نو
قیـمت