شماره‌ی ثبت100536
نام سندحسابداري مالي كارشناسي ارشد علوي
مؤلفمحمد حسين پور
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس0 نو
قیـمت