شماره‌ی ثبت100534
نام سندراهنماي نرم افزاري كنترل پروژه ميكرو سافت پروژكت
مؤلفماري ال. سوانسون
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتجديد ث00
قیـمت