شماره‌ی ثبت100528
نام سندنگهداري و تعميرات بهره ور فراگير TPM
مؤلفعلي حاج شير محمدي
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتجديد ث00
قیـمت