شماره‌ی ثبت100512
نام سندرياضيات عالي ن.1
مؤلفپي . اي . دانكو
مترجمعلي اكبر عالم زاده
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت
قیـمت