شماره‌ی ثبت100504
نام سندالمعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم
مؤلفمحمد فواد عبد الباقي
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتM
قیـمت