شماره‌ی ثبت100493
نام سندروش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي
مؤلفغلامرضا خاكي
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتق جديد
قیـمت