شماره‌ی ثبت100492
نام سندمباني احتمال
مؤلفشلدون راس
مترجمپارسائيان-همداني
موضوع اصلیآمار
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتط0
قیـمت