شماره‌ی ثبت100488
نام سندمجموعه سوالات دروس عمومي كارداني به كارشناسي ن.1
مؤلفاعظم تورانيان
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتف0
قیـمت