شماره‌ی ثبت100483
نام سندمديريت و كنترل پروژه ن.3
مؤلفعلي حاج شير محمدي
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث00 جديد
قیـمت