شماره‌ی ثبت100476
نام سندنرم افزار و طراحي و كنترل پروژهprimavera ن.2
مؤلفپريما ورا
مترجمفرهاد رافت
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي0 جديد
قیـمت