شماره‌ی ثبت100465
نام سندكنكور كارشناسي ارشد مباني برنامه نويسي كامپيوتر ن.2
مؤلفامير حسن زاده
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشته0 جديد
قیـمت