شماره‌ی ثبت100459
نام سندطرح ريزي واحدهاي صنعتي به روش نظام يافته slp ن.1
مؤلفيچارد ميوتر
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0
قیـمت