شماره‌ی ثبت100439
نام سندمهندسي صنايع كارشناسي ارشد ن.1
مؤلفمهدي ماهر
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشته0 جديد
قیـمت