شماره‌ی ثبت100438
نام سندمقاومت مصالح ن.2
مؤلففرديناند پي بي ير - جانسون
مترجمنداف اسكويي
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتو00 جديد
قیـمت