شماره‌ی ثبت100435
نام سندمقاومت مصالح
مؤلففرديناند پي بي ير
مترجمحميد لعل خو
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتو00 جديد
قیـمت