شماره‌ی ثبت100433
نام سنداستاتيك تشريح كامل مسائل ن.1
مؤلفمريام - گريگ
مترجمخزائي - رحمان پور
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتو0 جديد
قیـمت