شماره‌ی ثبت100432
نام سندرياضيات عمومي ج2 ن.2
مؤلفايساك مارون
مترجمخليل پارياب
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ه00
قیـمت