شماره‌ی ثبت100430
نام سندتشريح كامل مسائل استاتيك
مؤلففرديناند پي بي ير
مترجمابراهيم واحديان
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتو0 جديد
قیـمت