شماره‌ی ثبت100427
نام سندكليد راز گمشده براي جذب
مؤلفجوويتالي
مترجمگيسو ناصري
موضوع اصلیروانشناسي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح جديد
قیـمت