شماره‌ی ثبت100401
نام سندشبيه سازي سيستمهاي گسسته و پيشامد
مؤلفجري بنكس - جان كارسن
مترجمهاشم محلوجي
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتت0
قیـمت