شماره‌ی ثبت100396
نام سنداصول برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها ن.2
مؤلفعلي حاج شير محمدي
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0 جديد
قیـمت