شماره‌ی ثبت100391
نام سندسيستم مديريت يكپارچهHSE
مؤلفتقديسي عليزاده
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم00 جديد
قیـمت