شماره‌ی ثبت100389
نام سندمديريت عمومي
مؤلفسيد مهدي الواني
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتت00 جديد
قیـمت