شماره‌ی ثبت100376
نام سنداصول طراحي كارخانه هاي مواد غذايي
مؤلفاسماعيل زاده كناري
مترجم
موضوع اصلیصنايع غذايي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد
قیـمت