شماره‌ی ثبت100358
نام سندطرح ريزي واحدهاي صنعتي ن.1
مؤلفانتشارات سپاهان
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت