شماره‌ی ثبت100351
نام سندتشريح مسائل ماشينهاي الكتريكي ن.2
مؤلففيتز جرالد- كينگسلي- اومانز
مترجمانتشارات شهرآب
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت