شماره‌ی ثبت100326
نام سندحل المسائل ماشينهاي الكتريكي
مؤلفاستفان چاپمن
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت