شماره‌ی ثبت100324
نام سندسيستم عامل
مؤلفتانن باوم- وودهال
مترجمدهقان - زارع پور
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت