شماره‌ی ثبت100300
نام سندآموزش مسيريابهاي سيسكو در 21 روز ن.1
مؤلفانتشارت نص
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت